01407 762004

info@moncf.co.uk

Response to the COVID-19 outbreak

In light of the unprecedented situation we are facing as a country, Môn CF has taken the difficult decision to close our doors to customers. This will take effect from 3.00pm on Friday, March 20th, 2020. This applies to all our offices which include Llangefni, Menai Bridge and Holyhead. We shall not either be able to see clients at the Job Centre in Llangefni.

Contact will still be available via email, text and phone calls and our Mentors will still be working hard to support their clients.

All training courses arranged at Môn CF will be cancelled until further notice.

If you would like to chat to us about your situation and how our service will be offered in the coming weeks, please call us on 01407 762004.

We shall be posting regular updates on our website so please keep an eye out for any change in circumstances. 

Thank you.

Ymateb i'r achos o COVID-19

Yng ngoleuni'r sefyllfa ddigynsail yr ydym yn ei hwynebu fel gwlad, mae Môn CF wedi gwneud y penderfyniad anodd i gau ein drysau i gwsmeriaid. Daw hyn i rym o 3.00pm ddydd Gwener, Mawrth 20fed, 2020. Mae hyn yn berthnasol i'n holl swyddfeydd sy'n cynnwys Llangefni, Porthaethwy a Chaergybi. Ni fyddwn yn gallu gweld cleientiaid yn y Ganolfan Waith yn Llangefni.

Bydd cyswllt yn dal i fod ar gael trwy e-bost, neges destun a galwadau ffôn a bydd ein Mentoriaid yn dal i weithio'n galed i gefnogi eu cleientiaid.

Bydd yr holl gyrsiau hyfforddi a drefnir yn Môn CF yn cael eu canslo nes bydd rhybudd pellach.

Os hoffech chi sgwrsio â ni am eich sefyllfa a sut y bydd ein gwasanaeth yn cael ei gynnig yn ystod yr wythnosau nesaf, ffoniwch ni ar 01407 762004.

Byddwn yn postio diweddariadau rheolaidd ar ein gwefan felly cadwch lygad am unrhyw newid mewn amgylchiadau.

Diolch yn fawr.

Find out how
we can help you

Enquiry form

welsh assembly logo

anglesey childcare logo sm

ynys mon logo

esf logo homepage

Making your community better

Work with us

Môn CF

61-63 Market St
Holyhead
Isle of Anglesey
LL65 1UN

+44 (0)1407 762004

info@moncf.co.uk

Our policies