King InsulationFREE Roof Insulation offer

Môn CF has teamed up with an insulation company funded by British Gas to offer free loft insulation for properties on Anglesey. Do you own, either as the occupier or a landlord, a property which is not on mains gas and has a room upstairs in the roof space which has a window and proper stairs (eg. a bedroom)? If you do there is a good chance you could be eligible for FREE insulation worth thousands of pounds.

For further details please email or phone Alun at Môn CF on 01407 762004 / 07534424568 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Insiwleiddio Llofft eich tŷ AM DDIM

Mae Môn CF wedi dod i gytundeb hefo cwmni insiwleiddio sydd wedi ei ariannu gan Nwy Prydain i insiwleiddio llofftydd mewn tai ar Ynys Môn. Ydych chi’n berchen ar dŷ, un ai fel preswyliwr neu landlord, tŷ nad yw ar gyflenwad nwy, hefo llofft yn y to sydd â ffenestr a grisiau parhaol (ee. ystafell gysgu)?  Os oes, mae tebygolrwydd eich bod yn gymwys i dderbyn insiwleiddio AM DDIM, sydd gwerth rhai miloedd o bunnoedd.  Am ragor o fanylion cysylltwch ag Alun ym Môn CF drwy ffôn neu e-bost – 01407 762004 / 07534424568 neu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.