Finance Manager

 

ARE YOU A CONSCIENTIOUS AND DEPENDABLE INDIVIDUAL WHO TAKES PRIDE IN THE SMALL DETAILS?

DO YOU HAVE KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF THIRD SECTOR, EUROPEAN AND COMMERCIAL FINANCE?

 

THEN YOU MAY BE WHAT WE ARE LOOKING FOR

SALARY - £30,785 - £33,437

38 HOURS WEEKLY

Closing date for applications 12 noon Monday 12th February 2018

Please apply by ringing

 01407 762004 for an application pack or if you would like to discuss the role further please ask for Rita

moncf new logo 002

 

Rheolwr Cyllid

 

YDYCH CHI’N UNIGOLYN CYDWYBODOL A DIBYNADWY SY’N CYMRYD BALCHDER YN YMDRIN Â’R MANYLION?

OES GENNYCH CHI WYBODAETH A PHROFIAD O’R TRYDYDD SECTOR, CYLLID EWROPEAIDD A‘R SECTOR BREIFAT?

 

FELLY, MAE’N BOSIBL MAI CHI YW’R UN I NI

CYFLOG - £30,785 - £33,437

38 AWR YR WYTHNOS

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar Dydd Llun Chwefror 12fed, 2018

Ceisiwch am y swydd drwy ffonio

 01407 762004 am ragor o fanylion gan ofyn am Rita neu gofynnwch am ffurflen gais

moncf new logo 002